Chính sách bảo mật của Nha khoa DR. VƯƠNG cho người dùng biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

1. GIỚI THIỆU

 • Chào mừng bạn đến với nền tảng drvuong.vn được vận hành bởi Công ty TNHH NHA KHOA DR. VƯƠNG 

 • DR. VƯƠNG đang nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến chính sách bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (Quyền riêng tư trong các văn bản pháp luật hiện hành và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân). 

 • DR. VƯƠNG cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website của chúng tôi.

2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 • “DR. VƯƠNG” hoặc “Phòng khám” hoặc “Chúng Tôi”: Là Công ty TNHH NHA KHOA DR. VƯƠNG.

 •  “Chính Sách”: Là Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Công ty cổ phần DR. VƯƠNG.

 • “Quy Định Pháp Luật”: Là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các công văn, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh hoạt động của DR. VƯƠNG và mối quan hệ của DR. VƯƠNG với Chủ Thể Dữ Liệu.

 • “Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

 • “Chủ Thể Dữ Liệu”: Là bao gồm tất cả các khách hàng đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi DR. VƯƠNG, là Khách hàng đăng ký tài khoản hoặc đặt lịch hẹn khám, người lao động của DR. VƯƠNG, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có liên quan hoặc phát sinh quan hệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác với DR. VƯƠNG.

 •  “Bên Thứ Ba”: Là các cá nhân, tổ chức không thuộc DR. VƯƠNG và có ràng buộc pháp lý với DR. VƯƠNG thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết khác.

 • “Sự đồng ý”: Là sự xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đó bạn xác nhận bạn đã biết rõ và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ đặt lịch khám, mua sản phẩm hay đăng ký một tài khoản với chúng tôi.

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

a. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này nhằm mục đích thông báo minh bạch đến Chủ Thể Dữ Liệu toàn bộ các thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tại DR. VƯƠNG;

b. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này sẽ đề cập đến:

(i) Thông tin chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu mà Chúng Tôi thu thập;

(ii) Cách thức Chúng Tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu;

(iii) Mục đích Chúng Tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu;

(iv) Thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân;

(v) Thời gian Chúng Tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu;

(vi) Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu;

(vii) Những điều không mong muốn có thể xảy ra khi xử lý dữ liệu cá nhân;

(viii) Cách thức Chủ Thể Dữ Liệu liên hệ với Chúng Tôi.

4. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA CHÚNG TÔI

a. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu là công việc tối quan trọng của Chúng Tôi. Do đó, Chúng Tôi luôn áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng cao nhất, thường xuyên rà soát, cập nhật đảm bảo không ảnh hưởng quyền lợi của Chủ Thể Dữ Liệu. 

b. DR. VƯƠNG cam kết xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn, tuân thủ đúng, đầy đủ Quy Định Pháp Luật trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. DR. VƯƠNG chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu phù hợp Quy Định Pháp Luật, Chính Sách này và (các) Hợp đồng/thỏa thuận đã giao kết với Chủ Thể Dữ Liệu.

c.  DR. VƯƠNG luôn tăng cường các biện pháp bảo mật kỹ thuật để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác. Chúng Tôi cũng thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật bảo mật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu.

d. DR. VƯƠNG phổ biến Chính Sách, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho toàn thể nhân viên. Trường hợp nhân viên vi phạm các quy định, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, DR. VƯƠNG sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

5. CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA DR. VƯƠNG 

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

 • Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đặt lịch khám sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

 • Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.

 • Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội.

 • Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua App hoặc Website của chúng tôi.

 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.

6. CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ DR. VƯƠNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ:

6.1. Dữ liệu cá nhân mà DR. VƯƠNG có thể thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (theo quy định về quyền riêng tư và Nghị định 13/2023/NĐ-CP) như được liệt kê dưới đây:

 • Họ và tên;

 • Ngày sinh;

 • Giới tính;

 • Nghề nghiệp;

 • Số điện thoại;

 • Địa chỉ;

 • Địa chỉ email;

 • Chữ ký, chữ viết;

 • Thông tin bệnh án, sổ khám bệnh;

 • Lý do đến khám;

 • Hình ảnh trước và sau điều trị;

 • Thông tin về chẩn đoán và phương pháp điều trị, chăm sóc răng;

 • Thông tin về tiền sử bệnh liên quan đến điều trị Răng Hàm Mặt;

 • Thông tin về các xét nghiệm, cận lâm sàng khác cần thiết cho việc điều trị;

6.2. Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Đồng thời, Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi dữ liệu cá nhân của Bạn.

6.3. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến địa chỉ email: lienhe@drvuong.vn hoặc yêu cầu trực tiếp vào hotline 0901186864.

7. MỤC ĐÍCH DR. VƯƠNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7.1. Chúng tôi có thể thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục đích kinh doanh, vận hành, quản lý, hoạt động của DR. VƯƠNG chẳng hạn như sau:

 • Để duy trì chất lượng, phát triển và cung cấp các tiện ích, sản phẩm hoặc dịch vụ, mua sản phẩm/ đặt lịch thăm khám, chăm sóc răng của bạn với chúng tôi.

 • Để quản lý, điều hành, cung cấp cung cấp dịch vụ, sản phẩm với chất lượng và thời gian hợp lý nhất tới bạn.

 • Để xác minh danh tính của Chủ Thể Dữ Liệu, nhận biết/nhận diện Khách hàng nhằm mục đích cung cấp các phương tiện/sản phẩm/dịch vụ của DR. VƯƠNG hoặc phục vụ công tác tuyển dụng nhân sự.

 • Để liên hệ hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và email nhằm mục đích quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu quả điều trị, chất lượng sản phẩm/dịch vụ chúng tôi đã cung cấp đến bạn nhằm mục đích cải thiện chất lượng.

 • Để cung cấp các chương trình và ưu đãi đến bạn thường xuyên.

 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý về lưu trữ thông tin bệnh án, sổ khám bệnh theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế.

7.2. Vì các mục đích mà chúng tôi có thể thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác và xin sự cho phép của bạn trước khi tiến hành.

8. DR. VƯƠNG CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

8.1. Nhằm mục đích phục vụ trải nghiệm của Chủ Thể Dữ Liệu tại DR. VƯƠNG, với sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu theo bất kỳ cách thức nào hoặc tuân thủ Quy Định Pháp Luật, DR. VƯƠNGcó thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các Bên Thứ Ba. Cụ thể như sau:

 • Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho DR. VƯƠNG, bao gồm và không giới hạn ở các dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo.

 • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8.2. Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho Bên Thứ Ba phải đảm bảo nguyên tắc: Bên Thứ Ba chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích thực hiện các chức năng, công việc mà DR. VƯƠNG chỉ định, thuê và/hoặc theo Quy Định Pháp Luật.

9. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TẠI DR. VƯƠNG

9.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi theo quy định về quyền riêng tư và Nghị định 13/2023/NĐ-CP

9.2. Tuy nhiên, DR. VƯƠNG không đảm bảo ngăn chặn được 100% tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, DR. VƯƠNG không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

9.3. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hiện hành. Trong trường hợp có yêu cầu từ phía bạn, chúng tôi sẽ điều chỉnh, hủy hoặc xóa thông tin dữ liệu trên hệ thống xử lý và lưu trữ.

9.4. Chúng tôi có quyền từ chối xóa, tiêu hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định về quyền riêng tư hiện hành, hoặc khi chúng tôi cần tuân thủ theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.

10. CAM KẾT CỦA DR. VƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

10.1. DR. VƯƠNG tôn trọng quyền đồng ý về thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu của khách hàng và không thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu của khách hàng, dữ liệu trong trường hợp khách hàng từ chối thông qua hình thức quy định tại mục 6.3 của chính sách này.

10.2. DR. VƯƠNG luôn thực hiện quy trình kiểm soát và bảo mật tuyệt đối thông tin dữ liệu của khách hàng nhằm đảm bảo ngăn chặn tình trạng thu thập dữ liệu cá nhân trái phép từ các hệ thống, trang thiết bị dịch vụ trái phép (theo quy định tại Điều 22 Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân) bằng các biện pháp kỹ thuật, đồng thời thông báo tới khách hàng và cơ quan chức năng nếu phát sinh sự cố trong vòng 72h.

10.3. DR. VƯƠNG không thực hiện các hoạt động hoạt động thu thập, chuyển giao, mua, bán dữ liệu Khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng, trái quy định của pháp luật.

10.4. DR. VƯƠNG luôn tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng liên quan đến dữ liệu của bản thân nhằm thực thi đầy đủ các quyền liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân theo quy định tại các điều 9,12,13,14,15,16 tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

11. CÁCH THỨC KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC QUYỀN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ, PHẢN ĐỐI XỬ LÝ, YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN, TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP

11.1. Rút Lại Sự Đồng Ý, Yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu

Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối trong việc thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email đến địa chỉ lienhe@drvuong.vn hoặc yêu cầu trực tiếp qua hotline 0901186864.

11.2. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

 • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ lienhe@drvuong.vn hoặc yêu cầu trực tiếp qua hotline 0901186864.

 • Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định về quyền riêng tư và Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

 • Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp các quyền đó trái với quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

11.3. Yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email đến địa chỉ lienhe@drvuong.vn hoặc yêu cầu trực tiếp qua hotline 0901186864.

12. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu bảo vệ hoặc khiếu nại nào về các phương pháp/chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

NHA KHOA DR. VƯƠNG

Địa chỉ: 108 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP. HCM.

Email: lienhe@drvuong.vn

Hotline 0901 186 864