Chính Sách & Điều Khoản Khác

5/5 - (4 bình chọn)

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ “Chính sách & điều khoàn khác” này trước khi truy cập hay sử dụng trang web.

Để truy cập hay sử dụng bất kỳ dịch vụ của các trang web, bạn cần đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hay sử dụng bất kỳ dịch vụ khác nào.

Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là một đề nghị của Dr. Vương, sự chấp nhận bị giới hạn rõ ràng đối với những điều khoản này sẽ là điều kiện.

Thông tin trên trang web này hoàn toàn dành cho mục đích thông tin và chia sẻ với người dùng. Chúng tôi mặc định được xem là các chuyên gia phi y tế. Vì vậy, không nên dựa vào điều đó cho bất kỳ dịch vụ y tế, chẩn đoán hoặc mục đích điều trị cho bất kỳ điều kiện nào. Thông tin và tài liệu trên trang web này không sử dụng để cấu thành các cung cấp hay thực hành tư vấn hoặc dịch vụ y tế, điều dưỡng hay chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, cũng không thể dự định được.

Kiến thức y khoa liên tục thay đổi và các thông tin có trên trang web này hay bất kỳ trang thông tin nào khác hoặc các nguồn được tham chiếu trên Dr. Vương, có thể thay đổi mà không có thông báo trước và không bao giờ được xem xét thông hiện tại là đầy đủ hoặc hoàn toàn chính xác. Do đó, người dùng không nên dựa vào bất kỳ thông tin nào như vậy để đề nghị một quá trình điều trị cho bản thân hoặc bất kỳ ai khác. Bởi vì, Dr. Vương không hiển thị ngày mà mỗi trang thông tin được chỉnh sửa lần cuối trên trang đó.

Đăng ký và đăng nhập tài khoản

Nếu bạn tạo một tài khoản trên Dr. Vương, bạn có phải trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản của mình và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ hoạt động nào được thực hiện liên quan đến tài khoản. Mật khẩu của bạn giúp bảo vệ tài khoản cá nhân của bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bảo mật và an toàn mật khẩu đó.

Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng (bao gồm mọi hoạt động trái phép) tên người dùng và mật khẩu của bạn trên trang web. Nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn quên hoặc bị đánh cắp, hoặc bạn nghi ngờ đã có bên thứ 3 truy cập trái phép vào tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu càng sớm càng tốt.

Chính sách cung cấp dịch vụ của chúng tôi yêu cầu việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin trên các Sản phẩm của Dr. Vương. Nó cũng giải thích cách bạn có thể kiểm soát những thông tin của mình bao gồm Quyền riêng tư và Bảo mật. Bạn phải đồng ý với Chính sách dữ liệu để sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi.

Nội dung được đăng trên trang web

Khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung được quyền sở hữu trí tuệ (như ảnh hoặc video) hoặc liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Bạn cấp cho chúng tôi một sửa đổi, sao chép, thực hiện công khai hay hiển thị, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép phụ, giấy phép trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, dịch và tạo các tác phẩm phát sinh cho nội dung của bạn (phù hợp với quyền riêng tư và cài đặt ứng dụng của bạn). 

Bạn có thể kết thúc giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xóa nội dung hoặc tài khoản của bạn. Tuy nhiên, nội dung có thể tiếp tục xuất hiện nếu bạn thực hiện chia sẻ nó với người khác và họ không xóa nó. Đó là kinh nghiệm cá nhân là bất kỳ triệu chứng, thử nghiệm, điều trị, v.v. người hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình đã trải qua.

Nếu thông tin, bài đăng hoặc ý định đó không phải là kinh nghiệm cá nhân của bạn, vui lòng cung cấp thêm nguồn thông tin. Và tất cả các tuyên bố về thống kê, dữ liệu, nghiên cứu và tiến bộ mới trong y học nhất định nên có nguồn đáng tin cậy. Khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, đăng bất kỳ nội dung người dùng đã đăng ký hoặc sử dụng tên người dùng đó là hoặc bao gồm tài liệu:

 • Gây khó chịu, lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa hoặc tục tĩu;
 • Nhằm quảng bá bất hợp pháp hoặc hoặc thực hiện hành vi bất hợp pháp bất kì, bao gồm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu của Dr. Vương hoặc bên thứ ba;
 • Bao gồm nội dung độc hại như phần mềm độc hại, chứa vi-rút hoặc can thiệp vào bất kỳ người dùng nào truy cập vào Dịch vụ
 • Không quấy rối hoặc có dự định bắt nạt người dùng khác;
 • Liên quan đến các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như quảng cáo, các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc chương trình không được Dr. Vương ủy quyền rõ ràng;
 • Bán, cho thuê, cấp phép hoặc cho thuê bất kỳ sản phần dịch vụ hay nội dung nào của Dr. Vương;
 • Liên kết, tham chiếu hoặc quảng bá sản phẩm thương mại hoặc là các dịch vụ, ngoại trừ được Dr. Vương ủy quyền rõ ràng;
 • Can thiệp hoặc phá vỡ Dịch vụ Dr. Vương bằng bất kỳ cách nào, vi phạm hoặc cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra các lỗ hổng trong Dịch vụ. hoặc máy vi tính hệ thống Dr. Vương, mạng, quy tắc sử dụng hoặc bất kỳ thành phần bảo mật nào áp dụng cho dịch vụ, nội dung của Dr. Vương; hoặc với Các thỏa thuận xung đột được xác định bởi Dr. Vương.
 • Sao chép, phân phối lại, trích xuất, ghi âm, chuyển giao, biểu diễn hoặc hiển thị cho công chúng, phát sóng hoặc cung cấp cho người dùng bất kì một phần của Dịch vụ Dr. Vương. Sử dụng nội dung Dịch vụ Dr. Vương hoặc cách khác Nội dung không được rõ ràng theo các Thỏa thuận hoặc luật áp dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (như bản quyền) trong Dịch vụ Dr. Vương;

Bình luận được đăng trên trang web

Tất cả bài đăng, nhận xét, chia sẻ tải lên sẽ được người kiểm duyệt xem xét và kiểm duyệt đủ điều kiện trước khi xuất bản lên trang web của chúng tôi. Chứng chỉ và liên hệ của người điều hành được cung cấp trong trang giới thiệu Về chúng tôi. Khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung được quyền sở hữu trí tuệ (như ảnh hoặc video) hoặc liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Bạn cấp cho chúng tôi một sửa đổi, sao chép, thực hiện công khai hay hiển thị, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép phụ, giấy phép trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, dịch và tạo các tác phẩm phát sinh cho nội dung của bạn (phù hợp với quyền riêng tư và cài đặt ứng dụng của bạn).

Bạn có thể kết thúc giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xóa nội dung hoặc tài khoản của bạn. Tuy nhiên, nội dung có thể tiếp tục xuất hiện nếu bạn thực hiện chia sẻ nó với người khác và họ không xóa nó. Đó là kinh nghiệm cá nhân là bất kỳ triệu chứng, thử nghiệm, điều trị, v.v. người hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình đã trải qua.

Nếu thông tin, bài đăng hoặc ý định đó không phải là kinh nghiệm cá nhân của bạn, vui lòng cung cấp thêm nguồn thông tin. Và tất cả các tuyên bố về thống kê, dữ liệu, nghiên cứu và tiến bộ mới trong y học nhất định nên có nguồn đáng tin cậy. Khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, đăng bất kỳ nội dung người dùng đã đăng ký hoặc sử dụng tên người dùng đó là hoặc bao gồm tài liệu:

 • Gây khó chịu, lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa hoặc tục tĩu;
 • Nhằm quảng bá bất hợp pháp hoặc hoặc thực hiện hành vi bất hợp pháp bất kì, bao gồm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu của Dr. Vương hoặc bên thứ ba;
 • Bao gồm nội dung độc hại như phần mềm độc hại, chứa vi-rút hoặc can thiệp vào bất kỳ người dùng nào truy cập vào Dịch vụ
 • Không quấy rối hoặc có dự định bắt nạt người dùng khác;
 • Liên quan đến các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như quảng cáo, các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc chương trình không được Dr. Vương ủy quyền rõ ràng;

Xóa nội dung

Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung hay thông tin nào mà bạn chia sẻ trên trang web nếu như nó vi phạm các Điều khoản sử dụng này, chính sách của chúng tôi hay chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải làm như vậy theo pháp luật.

Chúng tôi có thể ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ cho bạn (bao gồm cả việc vô hiệu hóa tài khoản của bạn) ngay lập tức để bảo vệ cộng đồng hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn tạo rủi ro hoặc bất hợp pháp tiếp xúc với chúng tôi, vi phạm các Điều khoản sử dụng hoặc chính sách của chúng tôi. Hoặc bạn cố ý liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ người khác, hoặc nơi chúng tôi được pháp luật cho phép yêu cầu làm như vậy.

Nếu chúng tôi thực hiện vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn sẽ không có thông báo. Nếu bạn tin rằng nội dung của bạn đã được chấm dứt vì lỗi hoặc bạn muốn vô hiệu hóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản Dr. Vương của bạn, bạn chỉ cần ngừng sử dụng trang web.

Nội dung bạn xóa có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trong các bản sao lưu và vẫn sẽ hiển thị ở những người khác đã chia sẻ nó. Điều này vẫn sẽ được áp dụng ngay cả sau khi tài khoản của bạn đã bị chấm dứt hoặc bị xóa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ được cung cấp là dịch vụ có sẵn không có bảo hành rõ ràng hay ngụ ý của bất kỳ điều kiện nào. Và tất cả các chủ sở hữu nội dung không đại diện và từ chối mọi đảm bảo về điều kiện, chất lượng thỏa đáng, tín thương mại cho một mục đích cụ thể nhất định.

Không phải bất kỳ chủ sở hữu nội dung nào cũng đảm bảo rằng dịch vụ không có phần mềm độc hại hoặc các thành phần gây hại khác. Ngoài ra không đại diện hay không đảm bảo, chứng thực, bảo lãnh hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba nào, các ứng dụng hoặc nội dung các thiết bị hoặc bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào được quảng cáo hay cung cấp bởi bên thứ ba; Hoặc thông qua bất kỳ các dịch vụ trang Web siêu liên kết nào hoặc bất kỳ biểu ngữ quảng cáo khác; Sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bên thứ ba như bên trên đã nói.

Không có lời khuyên hay thông tin nào dù bằng miệng hay bằng văn bản mà bạn được tao bất kỳ bảo hành thay mặt nào. Trong khi sử dụng dịch vụ bạn có quyền chi cập vào nội dung tính năng lọc. Việc sử dụng tính năng này vẫn có thể dẫn đến một số nội dung phục vụ chưa được rõ ràng và bạn không nên dựa vào tính năng như vậy để lọc nội dung.

Phần này áp dụng ở mức độ tối đa được phép áp dụng luật. Phần này không ảnh hưởng đến quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.

Thay đổi về Điều khoản sử dụng

Dr. Vương bảo lưu quyền lợi theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để cập nhật và thay đổi. Bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này. Cấu thành chấp nhận những thay đổi đó Dr. Vương cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ hoặc tính năng mới thông qua các Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng hoặc dịch vụ mới này sẽ là tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Sau đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ là bị ràng buộc bởi các Điều khoản cập nhật. Nếu bạn không muốn đồng ý với những điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản cập nhật nào, bạn có thể xóa của bạn tài khoản. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian.

Trong trường hợp thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên Website. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ cho bất kỳ thay đổi. Như đã lưu ý ở trên, Chính sách quyền riêng tư này có thể thay đổi khi sắp xếp lại. Những thay đổi khác về điều này Riêng tư Chính sách sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web.

Chấm dứt quyền truy cập

Dr. Vương có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web tại bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản Dr. Vương của bạn (nếu bạn có), bạn chỉ có thể ngừng sử dụng Trang web.

Mặc dù đã nói ở trên, nếu bạn có tài khoản dịch vụ phải trả tiền, tài khoản đó chỉ có thể bị chấm dứt bởi Dr. Vương nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ Dr. Vương thời điểm thông báo cho bạn về điều đó; miễn là Dr. Vương có thể chấm dứt trang web ngay lập tức như là một phần của đóng cửa chung của dịch vụ của chúng tôi.

Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này mà theo bản chất của họ sẽ tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, bảo hành từ chối trách nhiệm, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho Dr. Vương mọi thứ từ  tất cả thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới mọi hình thức (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ hoặc là liên quan đến:

(1) bạn vi phạm các Thỏa thuận hoặc bất kỳ một trong số chúng; (2) bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn đăng hoặc nếu không thì Góp phần; (3) mọi hoạt động mà bạn tham gia hoặc thông qua Dịch vụ Dr. Vương; và (4) bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba.

Vi phạm bản quyền và Chính sách DMCA

Vì Dr. Vương yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, nó tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết đến bởi Dr. Vương vi phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích thông báo cho Dr. Vương theo quy định của Dr. Vương Chính sách bản quyền thiên niên kỷ (Chính sách DMCA).

Dr. Vương sẽ trả lời tất cả các thông báo như vậy, bao gồm cả khi được yêu cầu hoặc là thích hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. Dr. Vương sẽ chấm dứt quyền truy cập của khách truy cập và sử dụng trang web nếu trong các trường hợp thích hợp, khách thăm quan được xác định là người vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Dr. Vương hoặc là khác.

Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Dr. Vương sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản nào lượng đã trả trước cho Dr. Vương. Giới hạn trách nhiệm pháp lý Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có nguy cơ của riêng bạn.

Đối với bên ngoài nhà cung cấp và nhà cung cấp thông tin, chúng tôi không xác nhận, hoặc đề nghị hoặc phê duyệt bất kỳ sản phẩm nào hoặc thông tin nằm trên hoặc có sẵn thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các mạng, trang web hoặc siêu liên kết khác các trang web bên ngoài trang web của chúng tôi, bao gồm các nhà cung cấp bên ngoài truy cập thông qua trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực hợp lý để xác nhận rằng danh sách các nhà cung cấp tham gia của chúng tôi được hiển thị được cập nhật và chính xác Tuy nhiên, sự tham gia liên tục của bất kỳ một bác sĩ, bệnh viện hoặc nhà cung cấp nào khác không thể là Đảm bảo.

Vui lòng gọi cho nhà cung cấp trước khi lên lịch một cuộc hẹn để xác minh rằng nhà cung cấp tiếp tục là một phần của mạng lưới của chúng tôi.

Áp dụng Luật

Ngoại trừ phạm vi luật áp dụng, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng các Trang web sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của chính phủ Việt Nam. Bằng cách truy cập vào trang web này và sử dụng của chúng tôi dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

Một số kênh thông tin khác của Dr Vương

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Mọi thắc mắc, câu hỏi chuyên sâu hay cần tư vấn thêm về từng trường hợp, xin vui lòng gửi thông tin theo mẫu dưới đây. Phòng khám sẽ phản hồi trong vòng 24h ngay khi nhận được thông tin.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *